Rada Rodziców


Rada Rodziców


Skład Rady Rodziców w roku szkolnym 2023/2024

 

 

 

Przewodnicząca – Agnieszka Radwan
Zastępca przewodniczącej – Jacek Wankiewicz
Skarbnik – Łukasz Jeszka
Sekretarz – Wioleta Wojtalewicz
Komisja rewizyjna:
Przewodniczący – Marta Schoeneich
Członek – Aleksandra Jabłońska
Członek – Michał Sawosz

Kontakt do przewodniczącej Rady Rodziców

 

Agnieszka Radwan tel. 697 077 098

e-mail: agnieszkaradwan@icloud.com

 

Numer konta Rady Rodziców

 

Numer konta Rady Rodziców do dokonywania wpłat darowizn i datków:

90 1020 1475 0000 8202 0263 2826