Rada Rodziców


Rada Rodziców


Aktualności Rady Rodziców
Zebranie Rady Rodziców
Pierwsze zebranie Rady Rodziców w nowym roku szkolnym 2023/2024 odbędzie się 27 września 2023r. o godzinie 16:30 w świetlicy szkolnej. Bardzo prosimy o stawienie się…
Podziękowania od Rady Rodziców
Z całego serca ♥ dziękujemy nauczycielom i rodzicom za współpracę w roku szkolnym 2022/2023. Rada Rodziców
Skład Rady Rodziców w roku szkolnym 2023/2024

Przewodnicząca – Agnieszka Radwan
Zastępca przewodniczącej – Jacek Wankiewicz
Skarbnik – Łukasz Jeszka
Sekretarz – Wioleta Wojtalewicz
Komisja rewizyjna:
Przewodniczący – Marta Schoeneich
Członek – Aleksandra Jabłońska
Członek – Michał Sawosz

Kontakt do przewodniczącej Rady Rodziców

Agnieszka Radwan tel. 697 07 70 98

e-mail: agnieszkaradwan@icloud.com

Numer konta Rady Rodziców

Numer konta Rady Rodziców do dokonywania wpłat darowizn i datków:

90 1020 1475 0000 8202 0263 2826

Regulamin Rady Rodziców

Regulamin Rady Rodziców przy Szkole Podstawowej nr 2 im. Jana Pawła II w Koronowie