O szkole


Nasza szkoła

 


Szkoła powstała w 1961 roku. Dyrektorem placówki w latach 1990 – 2021 był pan mgr Zbigniew Głogowski. O roku 2021 do chwili obecnej funkcję dyrektora szkoły sprawuje pani mgr Izabela Maćkowiak. W 34 oddziałach szkoły uczy się około 800 uczniów. W szkole jest 6 oddziałów integracyjnych. W każdym z nich uczy się 3-7 dzieci niepełnosprawnych z różnymi schorzeniami.

W szkole pracuje 76 nauczycieli. Wielu z nich posiada podwójne kwalifikacje. W klasach integracyjnych pracują nauczyciele wspomagający. W szkole prowadzone są nieodpłatnie dodatkowe zajęcia kół zainteresowań: misyjnego, plastycznego, muzycznego, przyrodniczego, komputerowego, teatralnego, języka niemieckiego, angielskiego i rosyjskiego oraz liczne zajęcia sportowe. Prowadzimy stołówkę szkolną z nowocześnie wyposażoną kuchnią. Mamy 2 boiska szkolne, miasteczko komunikacyjne, 2 sale gimnastyczne oraz 2 świetlice. Szkoła posiada 2 pracownie komputerowe z dostępem do internetu, bardzo dobrze wyposażoną bibliotekę, gabinet dentystyczny i pielęgniarski.

Nasi uczniowie biorą udział w zajęciach terapeutycznych prowadzonych przez psychologa, pedagoga czy logopedów.
W szkole funkcjonuje Wewnątrzszkolny System Oceniania – Szkoła otrzymała Certyfikat Kujawsko-Pomorskiego Lidera Integracji, a w 2005 uzyskała tytuł “Szkoła z klasą”.

22 października 2003 roku została odsłonięta i poświęcona tablica pamiątkowa,  a Szkoła przyjęła imię Jana Pawła II.

Jesteśmy szkołą bezpieczną (z systemem monitoringu), dobrze przygotowującą uczniów do dalszej edukacji. Nasi uczniowie zajmują wysokie miejsca w konkursach na szczeblu ogólnopolskim. Jest to możliwe dzięki dobrze układającej się współpracy między uczniami, ich rodzicami i nauczycielami.

Bierzemy udział w przedsięwzięciach organizowanych przez Rodzinę Szkół imienia Jana Pawła II.