Kalendarz szkolny 2023/2024


Kalendarz szkolny 2023/2024


Wydarzenie Termin
Pierwsze półrocze
Drugie półrocze
04 września 2023 – 21 stycznia 2024
22 stycznia 2024 – 21 czerwca 2024
Zimowa przerwa świąteczna
Ferie zimowe
Wiosenna przerwa świąteczna
23 grudnia 2023 – 31 grudnia 2023
12 lutego 2024 – 25 lutego 2024
28 marca 2024 – 02 kwietnia 2024
Rozpoczęcie roku szkolnego

Zakończenie roku szkolnego

04 września 2023 godz. 9:30

20 czerwca 2024  (klasy III i VIII)
21 czerwca 2024  (pozostałe klasy)

Pozostałe dni wolne od zajęć dydaktycznych 1 listopada 2023 (środa)
1 maja 2024 (środa)
2 maja 2024 (czwartek)
3 maja 2024 (piątek)
30 maja 2024 (czwartek)
31 maja 2024 (piątek)
Egzamin ósmoklasisty 14, 15, 16 maja 2024
Egzamin ósmoklasisty – dodatkowe terminy 10, 11, 12 czerwca 2024
Rady pedagogiczne:

Zatwierdzająca plany pracy, programy
Klasyfikacyjna za I półrocze
Analityczna za I półrocze
Klasyfikacyjna za II półrocze
Analityczna za II półrocze

13 września 2023
17 stycznia 2024
24 stycznia 2024
12 czerwca 2024
21 czerwca 2024
 

Zebrania z Rodzicami obowiązkowe:
Klasy I – IIIKlasy IV – VIII

18 – 20 września 2023

18 września 2023
(IV – V godz. 16:00, VI-VII  godz. 17:00, VIII godz. 16:30)

LUTY – data i godzina zostaną podane w późniejszym terminie

CZERWIEC – data i godzina zostaną podane w późniejszym terminie

Drzwi otwarte:
I semestrII semestr
25 października 2023   godz. 16:00 – 17:00
29 listopada 2023   godz. 16:00 – 17:00
20 grudnia 2023   godz. 16:00 – 17:0020 marca 2024   godz. 16:00 – 17:00
24 kwietnia 2024   godz. 16:00 – 17:00
22 maja 2024   godz. 16:00 – 17:00