Tłoczenie

Tłoczenie

Tłoczenie i wykrawanie

Tłoczeniem i wykrawaniem nazywa się ogólnie różne procesy obróbki plastycznej, które prowadzone są głównie na zimno. Nowoczesne prasy pozwalają na szybkie przygotowywanie różnego rodzaju elementów.

Prasami mimośrodowymi nazywa się określony typ prasy, w przypadku której następuje ruch posuwisto-zwrotny suwaka – ruch ten pojawia się wskutek pracy mimośrodu i korbowodu z ruchu obrotowego koła zamachowego i wału. Urządzenia te mają szerokie zastosowanie w obróbce plastycznej. Można prowadzić z ich wykorzystaniem wykrawanie, gięcie czy tłoczenie.

W parku maszynowym posiadamy 10 pras mimośrodowych o różnej budowie i sile nacisku od 16 ton do 100 ton.